ഒരുക്കാം അടുക്കള അഴകോടെ

പണ്ടുകാലത്ത് വീടിന്‍െറ പുറത്തുമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന അടുക്കള ഇപ്പോള്‍ വീടിനൊപ്പമത്തെിയെന്നു മാത്രമല്ല, രൂപകല്‍പന സമയത്ത് ഏറ്റവുമാദ്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഡിസൈനുകളിലൊന്നായി അടുക്കള ഒരുക്കം മാറുകയും ചെയ്തു. വൃത്തിക്കും വെടിപ്പിനുമൊപ്പം ആധുനിക

Read more

പ്ലാൻ ​അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ

വീട് പണിക്കായി സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം നല്ല പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നതാണ്. പ്ലാൻ വരക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കില്‍ അതിനായി ഡിസൈനറെ സമീപിക്കും മുമ്പ് വീട് എങ്ങനെയിരിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച

Read more