വിക്​ടോറിയൻ വീട്​

കുത്തനെ ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളും പലതട്ടുകളിലായി കിടക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഘടനയും ചേർന്ന വാസ്​തുശൈലിയാണ്​ വിക്​ടോറിയൻ സ്​റ്റൈൽ. പാശ്​ചാത്യ വാസ്​തുശൈലിയിൽ ഏറെ ​പ്രചരിക്കപ്പെട്ട രീതിയായിരുന്നു ഇത്​.  വിക്​ടോറിയൻ ആർക്കിടെക്​ച്ചർ എന്ന്​ കേഹക്കു​േമ്പാൾ

Read more